Als u in de zorg of het sociaal domein werkt dan is de strafrechtketen niet direct gesneden koek. Terwijl een deel van de mensen waar u mee werkt daar ongetwijfeld wel mee te maken heeft. Wat gebeurt er allemaal in het proces van aanhouding tot vervolging?

Altijd al willen weten hoe dit precies werkt, dan is dit uw kans.

Locatie en tijd

Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht
11.30-17.30 uur

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en uitvoerders in het sociaal domein die nader kennis willen maken met de strafrechtketen. Denk aan professionals in het onderwijs (IB’ers, coördinatoren bovenbouw en onderbouw middelbaar onderwijs en dergelijke), de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, oGGZ, GGD, welzijn, participatie.

Kosten

Geen.

Organisator
CCV