Scenariodenken wordt wereldwijd toegepast door overheden, organisaties en bedrijven om proactief te kunnen handelen en om te kunnen gaan met onzekerheid en dynamiek in de buitenwereld. In onze masterclass leert u hoe u deze methodiek kunt toepassen.

Scenario’s bieden een instrument en een gemeenschappelijke taal om gestructureerd met elkaar vooruit te kijken naar de middellange termijn en te anticiperen op wat mogelijk komen gaat in relatie tot waar men naar streeft.

Voor gemeenten is deze methodiek zeer relevant in relatie tot:

  • visie- en beleidsvorming
  • het maken van strategische keuzes
  • regionale samenwerking
  • het neerzetten van een veerkrachtige en wendbare gemeentelijke organisatie
  • het overzien van de consequenties van de coronacrisis op dit moment en op de middellange termijn

Inhoud van de masterclass

Het programma wisselt theorie af met interactieve oefeningen en praktijkvoorbeelden. De docenten putten daarbij uit hun rijke ervaring met de scenariopraktijk bij gemeenten, maar ook in andere sectoren en domeinen waar u als gemeente mee te maken heeft zoals woningcorporaties, zorginstellingen, provincies en rijksoverheid, de arbeidsmarkt, en het sociale en ruimtelijke domein. Daarnaast gaat u vooral zelf aan de slag, er is ruimte voor een eigen casus.

Locatie en tijd
  • Online
  • U kunt kiezen of u deelneemt aan de ochtendsessie van 9:30 tot 12:30 uur of middagsessie van 13:30-16:30
Doelgroep

Wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen, strategisch beleidsmakers en concerncontrollers. Ieder kan op eigen wijze scenariodenken benutten in relatie tot de bij die functie behorende vraagstukken.

Kosten

Geen

Organisator
VNG