Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

juni 2019

27 jun

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Bent u hoofd financiën, financieel medewerker of specialist? Dan zijn deze dagen bedoeld voor u!

27 jun

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zowel op beleidskeuzes als op de inrichting van de backoffice. Om gemeenten goed voor te bereiden, worden eind juni en begin juli vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd, verspreid door Nederland. 

27 jun

Complexe vergunningaanvragen in 8 weken afhandelen in plaats van 26 weken, integraal getoetst vanuit de ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’-gedachte. Hoe pak je dit aan als gemeente? En hoe werk je hierin samen met ketenpartners zoals Provincie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst?

27 jun

In Friesland zijn honderden lokale energie-initiatieven. Zij willen vaak zelf het heft in handen houden bij energieopwekking en -besparing. Hoe kan Right to Challenge helpen om hun ambities waar te maken? En hoe verloopt dan de afstemming en samenwerking met overheden?

Pagina's