Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De overleggen worden daarom eenmaal per maand georganiseerd. De bijeenkomst kan door één of meerdere medewerkers vanuit de leverancier worden bijgewoond.

Locatie en tijd
  • Online
  • 09:00-15:00
Doelgroep

ICT-leveranciers van plansoftware, regelbeheersystemen en zaaksystemen die bezig zijn hun systemen gereed te  maken om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook adviesbureaus die overheden ondersteunen bij de invoering van de omgevingswet zijn uitgenodigd.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Aan de slag met de Omgevingswet

Organisator
ADS