De Omgevingswet stelt geen eisen aan de vorm van participatie. Maar hoe beoordeel je dan de kwaliteit van participatie? En hoe geef je als initiatiefnemer vorm aan participatie als er geen vaste eisen zijn?

Een aantal participatie-experts schreven een whitepaper over dit onderwerp. Het whitepaper biedt een aantal indicatoren die gebruikt kunnen worden bij het meten van participatie, maar is geen handleiding.  Hilke Batist en Saskia Bisschops hebben meegewerkt aan deze handreiking en zullen ons in deze sessie tijdens een interactieve presentatie meenemen in het paper. Tijdens de sessie is er voldoende ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.  

Sprekers
Hilke Batist: stedenbouwkundige en participatie-expert

Saskia Bisschops: promovenda bij de vakgroep Milieuwetenschappen, faculteit Bètawetenschappen aan de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Locatie en tijd

Locatie: online via Teams 
Tijd: 13.30 - 15.00 uur

Doelgroep

De sessie is waardevol voor iedereen die zich bezighoudt met participatie en participatietrajecten. 

Kosten

Deelname is kosteloos. 

Organisator
VNG