Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein. De VNG biedt in samenwerking met BDO de leergang ‘Van visie naar praktijk’ aan. De leergang bestaat uit 4 sessies en draait om het verbeteren van de vertaling van bestuurlijke visie naar ambtelijke uitvoering. De eerste sessie van de leergang heeft als thema 'Van politiek verhaal naar bedrijfskundig doel'. 

Deze sessie is de eerste in de reeks bijeenkomsten van de leergang 'Van Visie naar uitvoering'. In deze sessie wordt ingegaan op het concretiseren van visie in meetbare doelen (KPI’s) en uiteindelijke richtlijnen voor de uitvoering, waarbij inhoud, uitvoering en financiën verbonden zijn. De sessie wordt vormgegeven rond de vraag hoe de organisatie politieke doelen vertaalt in bedrijfsmatige doelen.

Locatie en tijd
  • In verband met verscherpte Corona-maatregelen worden in elk geval de eerste drie bijeenkomsten digitaal aangeboden via MS Teams. 
  • Tijdstip: van 13.00 tot 17.00 uur

Latere bijeenkomsten vinden grotendeels digitaal plaats.

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor managers van beleidsteams, uitvoeringsteams en (concern)controllers van gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties met interesse voor het onderwerp vertaling visie naar uitvoering.

Kosten

€ 100 (voor deelname aan de 4 sessies)

Meer informatie

VNG en BDO zien dat gemeenten doorgaans goed zijn in het formuleren van een politiek-bestuurlijk gedragen visie op het sociaal domein, in lijn met praktische en wetenschappelijke inzichten over het veld. Dat geeft antwoord op de vraag: wat vinden we belangrijk om met en voor onze inwoners te realiseren, als het gaat om ondersteuning op financieel gebied, werk & inkomen en zorg en ondersteuning van zowel jongere als oudere inwoners die dat nodig hebben? Deze leergang helpt gemeenten om de stap die daarna komt goed te zetten en samenhang te creëren tussen visie en uitvoering: hoe werk je een dergelijke overkoepelende visie meetbaar en werkbaar uit, hoe stel je deze op basis van informatie en kennis van jou en partners bij, en hoe richt je de organisatie (cultuur, processen) zo in dat deze de opdracht nog beter kan oppakken?

Organisator
VNG, Divosa, Movisie, NJi