Het landelijk netwerk Right to Challenge (RtC) organiseert samen met gemeenten, de provincie Noord-Brabant en bewonersinitiatieven een Leeratelier over RtC.

Bij Right to Challenge kunnen (bewoners-) initiatieven taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of met meer maatschappelijk draagvlak te kunnen doen. Bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud groen, behoud buurthuizen, energietransitie, etc. RtC is al opgenomen in de Wmo en wordt vastgelegd in de Gemeentewet.

Aan de orde komen o.a.:

  • Wat is RtC?
  • Voorbeelden van challenges op fysiek en sociaal terrein
  • Kansen voor (bewoners-) initiatieven
  • Hoe kun je aan de slag met RtC – zowel lokaal als op regionaal niveau?
Locatie en tijd

Provinciehuis in Den Bosch
10.00 - 16.00 uur

Doelgroep

Ambtenaren, raadsleden, griffiers, bestuurders, initiatiefnemers

Kosten

Geen kosten

Meer informatie
Organisator
Right to Challenge