Het door de gemeente Den Haag ontwikkelde Wmo voorspelmodel is door de VNG doorontwikkeld, in samenwerking met meer dan 30 gemeenten. Het model, dat het toekomstig gebruik van Wmo-voorzieningen voorspelt, komt nu landelijk beschikbaar.

Het Wmo voorspelmodel voorspelt op basis van open data tot 5 jaar vooruit op gemeente- en wijkniveau hoe het beroep op de Wmo zich ontwikkelt, voor een aantal gegroepeerde maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is het mogelijk om scenario-analyses te maken voor uw lokale situatie. Het model leidt tot meer inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van de Wmo, en genereert stuurinformatie voor onder meer beleid en kostenbeheersing.

Lancering

Op 20 januari wordt het Wmo voorspelmodel landelijk beschikbaar gesteld. Tijdens de bijeenkomst wordt u meegenomen in  de totstandkoming en het daadwerkelijk gebruik van het voorspelmodel. U bent na deze bijeenkomst in staat om het model direct te gebruiken.

Programma

  • Opening en openbaar maken van het Wmo voorspelmodel door Ali Rabarison, directeur Inclusieve Samenleving van VNG
  • Gemeente Den Haag, initiatiefnemer van het Wmo voorspelmodel, aan het woord
  • Toelichting op het model en zijn diverse functionaliteiten, met ervaring vanuit de gemeentelijke koplopergroep
  • Afsluiting door manager Proberen van VNG Realisatie, Tino de Velde
Locatie en tijd
  • Online
  • Van 15.30 tot 17.00 uur
Doelgroep
  • Beleidsadviseurs Wmo, financieel adviseurs gemeenten, teammanagers Wmo (sociaal domein), directeuren sociaal domein
Kosten
  • Geen
Organisator
VNG Realisatie