Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert.

mei 2019

25 mei

Energietranisatie, de Omgevingswet, jeugdzorg, gemeentefinanciën, de Monitor Sociaal Domein, burgerparticipatie, informatievoorziening, grondzaken en 'de raad als bestuursorgaan': dat zijn de onderwerpen van de workshops van deze tweede Raad op Zaterdag van dit jaar.

27 mei

De Cao Gemeenten is op 1 januari 2019 afgelopen. De vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao opgeschort, omdat zij onvoldoende vertrouwen in een akkoord hebben. De VNG organiseert een aantal informatiebijeenkomsten om u te informeren over de laatste stand van zaken.

27 mei

Bij de toegang tot en uitvoering van zorg en ondersteuning thuis ondervinden mensen soms knelpunten. In regionale werkbijeenkomsten willen we samen met betrokkenen actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.

28 mei

Hoe pakt beleid of regelgeving in de praktijk uit voor burgers en uitvoeringsorganisaties? Hoe kan de overheid het onnodig juridiseren van vraagstukken voorkomen? Dat zijn de onderliggende thema's bij het congres Responsieve overheid en effectieve wetgeving. 

29 mei

Bij de toegang tot en uitvoering van zorg en ondersteuning thuis ondervinden mensen soms knelpunten. In regionale werkbijeenkomsten willen we samen met betrokkenen actiegericht aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en daarmee stappen te zetten in de verbetering van de uitvoering.