Waarschijnlijk kent u in uw omgeving wel een ‘spoedzoeker’: iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag.

Bij 'spoedzoekers' kunt u denken aan jongeren die uit huis willen, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, expats, mantelzorgers, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt.

In steeds meer gemeenten wordt  gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment. Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doet u dat? Hoe maakt u als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? En hoe doet u dat goed? En hoe doet u dat samen? Deze vragen staan centraal tijdens het dit congres.

Locatie en tijd
  • Online
  • 10.00-14.00 uur
Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studenten- en vluchtelingenorganisaties etc.

Kosten
  • Geen
Organisator
Provincie Overijssel, ministerie van BZK, Expertisecentrum Flexwonen, Platform31