Nederland is circulair in 2050! In het waarmaken van die uitdagende ambitie spelen gemeenten een belangrijke rol. Veel gemeenten en regio’s zijn al bezig. Ter ondersteuning organiseert het Rijk samen met IPO, VNG en de UvW de Regiodagen CE-aanpak.

Bij de Regiodagen CE-aanpak gaat het om focus en draagvlak creëren. Welke tools en middelen zijn er? Hoe krijg je zicht op wat er op CE-gebied speelt in de regio? Wat is ieders rol. Je gaat naar huis met een persoonlijk CE-actieplan en leert de belangrijkste CE-partners in de regio kennen. Samen maak je de transitie naar volledige circulariteit namelijk een stuk makkelijker.

Locatie en tijd
  • Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, Assen
  • 14 november van 9:30 tot 18:00 uur
Doelgroep

Medewerkers van overheden die bij een gemeente werken als (beleids)medewerker, project- of programmaleider op het gebied van circulaire economie.

Kosten

Deelname is kosteloos