De VNG stelt namens alle gemeenten de Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed op. In de afronding daarvan wil de VNG graag in overleg met gemeenten.

De Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed is een plan hoe het gemeentelijk vastgoed tussen nu en 2050 CO2-arm wordt gemaakt. Deze klankbordbijeenkomst gaat over de Routekaart zelf, maar ook over de behoefte aan ondersteuning onder gemeenten bij de uitvoering van de verduurzaming van het eigen vastgoed.

Locatie en tijd

Tijd: 10:00 uur - 13:00 uur
Locatie: Tribes Utrecht

Doelgroep

Beleidsmedewerkers duurzaamheid en verantwoordelijken voor gemeentelijk vastgoed.

Kosten

Geen

Organisator
VNG