De Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma van 6 februari staat in het teken van Samen werken aan de mobiliteitstransitie. Centraal staan de regionale mobiliteitsprogramma’s om regionale doelstellingen op het gebied van energie en klimaat, bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid te realiseren.

Hoe verbindt u al die opgaven in een sterk, uitvoerbaar en hanteerbaar mobiliteitsprogramma? Wie en wat heeft u daarvoor nodig en hoe doen anderen dat? Experts, vakgenoten en collega's uit verschillende regio's komen bij elkaar om gezamenlijk het nieuwe jaar af te trappen.

Locatie en tijd
  • Mammoni Eten en Drinken, Utrecht
  • Van 9.30 tot 16.30 uur
Doelgroep

Deze dag is speciaal voor regionale en lokale beleidsambtenaren die (gaan) werken aan een integrale, duurzame mobiliteitsaanpak. 

Kosten
  • Geen kosten
Meer informatie
Organisator
VNG, IPO, DRIFT en CROW