Hoe kan een betere samenwerking tussen dienstverleners gericht op arbeidsparticipatie en op schulden bijdragen aan een effectievere aanpak voor inwoners? Staat uw gemeente voor deze vraag? Maak dan kennis met de methodiek van Lerende Praktijken van Schouders Eronder.

Meedoen betekent dat u:

  • zicht hebt op wat lerende praktijken zijn en op het belang ervan
  • een introductie krijgt op de methodiek van Schouders Eronder
  • weet hoe u met deze methodiek aan de slag gaat in de leernetwerken en werkplaatsen van Schouders Eronder in 2020. (u kunt zich hiervoor  aanmelden, deelname is gratis)
  • weet hoe andere gemeenten met arbeidsparticipatie en schulden bezig zijn.
Doelgroep

beleidsadviseurs, leidinggevenden en professionals in het gemeentelijk domein op het gebied van schuldhulpverlening en arbeidsparticipatie 

Meer informatie

Het programma Schouders Eronder is een samenwerking tussen Divosa, Landelijke Clientenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.