Het zijn roerige tijden voor de ambtenaren belast met het uitvoeren van de Participatiewet. Tijdens verschillende kennissessies nemen we u mee in de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van preventie, toezicht en handhaving. In deze sessie kijken we naar enkele wetswijzigingen van de Participatiewet.

Wetswijzigingen in beeld

In de komende periode staan er veel wetswijzigingen in het kader van handhaving en de Participatiewet in de planning. Van de herziening van de Participatiewet, de herijking van het handhavingsinstrumentarium tot de Awb.

In deze kennissessie geven we een overzicht van alle wetswijzigingen en nieuwe wetsvoorstellen van en rondom de Participatiewet. We nemen u mee in de aanleiding, geven u op hoofdlijnen inzicht in wat de wijzigingen en voorstellen inhouden, wat de stand van zaken en de planning is. Na deze kennissessie weet u in elk geval wat er speelt op het gebied van nieuwe wetgeving en beleid.

Kennisdelen en vragen stellen

Tijdens de kennissessie informeren wij u over de actuele ontwikkelingen en gaan wij met elkaar in gesprek over de impact op de uitvoering van de Participatiewet. U kunt uw vraag of opmerking over dit onderwerp ook vooraf bij inschrijving doorgeven, tijdens de sessie behandelen we de binnengekomen vragen en opmerkingen.

Nog meer sessies op de planning

5 oktober 2023 Balans in de handhaving van de Participatiewet
12 oktober 2023 Het handhavingsinstrumentarium van de Participatiewet 
9 november 2023 Evenredigheidsbeginsel van de Participatiewet (herhaling sessie 8 juni 2023)

Locatie en tijd

Van 10.30 uur tot 12.00 uur, online

Doelgroep

De kennissessies zijn interessant voor toezichthouders, handhavers, (juridisch) kwaliteitsmedewerkers, maar ook voor beleidsmakers en consulenten Participatiewet.

Kosten

Geen

Organisator

VNG Realisatie, Team Naleving Werk & Inkomen