Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Tijdens deze sessies zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over het programma en de omgevingsvisie.

Hoe anders wordt beleid maken op het gebied van de fysieke leefomgeving als de Omgevingswet er is? Moet nu alles integraal? En wat heb ik nu aan het programma als instrument? Ben ik m'n vrijheid in het maken van beleid straks kwijt en zit ik vast aan allerlei (procedurele) vereisten? Zin en onzin rondom de beleidsinstrumenten van de Omgevingswet.

Locatie en tijd

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Turfmarkt 147 Den Haag - Vergaderzaal X.406, 4e etage

14:30 tot 16:30

Doelgroep

Gemeenten en medewerkers van de Rijksoverheid

Organisator
Aan de slag met de Omgevingswet