Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team Veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Gemeenten zijn bij deze sessies ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over open teelt.

In deze verdiepende sessie komen de regels voor de landbouw in de open grond aan de orde. Er wordt ingezoomd op de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, maar ook aspecten als geluid en reiniging van machines en werktuigen kunnen worden behandeld. Waar vindt u de regels? Verandert er inhoudelijk iets? Het is een interactieve sessie, waarbij veel ruimte is om vragen te stellen.

Locatie en tijd

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Turfmarkt 147 Den Haag - Z01-38 Alexia Zaal

09:00 tot 11:00

Doelgroep

Gemeenten en medewerkers van de Rijksoverheid

Organisator
Aan de slag met de Omgevingswet