Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Gemeenten zijn ook van harte welkom tijdens deze sessies. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over ontgrondingen.

In deze sessie hoort u wat u echt moet weten over ontgrondingen. En hoe vergunningverlening straks werkt. De vergunningverlening komt terecht in een nieuw en veel meer omvattend stelsel. Een deel blijft hetzelfde, maar er verandert ook wat. Het nieuwe stelsel vereist rijksregels die de Ontgrondingenwet helemaal niet kende. Denk hierbij aan onderwerpen als aanwijzen bevoegd gezag bij samenloop, beoordelingsregels, vergunningvrije gevallen ontgrondingen (ook op het land) en aanvraagvereisten.

Locatie en tijd

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Turfmarkt 147 Den Haag - Z01-38 Alexia Zaal

10:00 tot 12:00

Doelgroep

Gemeenten en medewerkers van de Rijksoverheid

Organisator
Aan de slag met de Omgevingswet