Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Tijdens deze sessies zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over meststoffen en veehouderij.

In deze verdiepingssessie gaan we in op de regels voor de veehouderij, met in het bijzonder aandacht voor de mestregels. Waar vindt u de regels uit het Activiteitenbesluit en het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij terug? Welke mestregels gaan er mee naar het nieuwe stelsel? Wat gebeurt er met de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij? Het is een interactieve sessie, waarbij veel ruimte is om vragen te stellen.

Locatie en tijd

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Turfmarkt 147 Den Haag - Restaurant Zuid/Scheg, 3e etage

13:00 tot 15:30

Doelgroep

Gemeenten en medewerkers van de Rijksoverheid

Organisator
Aan de slag met de Omgevingswet