Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid. Tijdens deze sessies zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over energiebesparende maatregelen.

Hoe landt de Energiebesparingsplicht in de Omgevingswet? Hoe werkt de erkende maatregelen systematiek door in de verschillende wetsinstrumenten (zoals Bal en Bbl)? Wat blijft er hetzelfde, wat verandert er en wat betekent dat voor de praktijk? Dit zijn voorbeelden van vragen waar tijdens de sessie een antwoord op wordt gegeven.

Locatie en tijd

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Turfmarkt 147 Den Haag - Restaurant Zuid/Scheg, 3e etage

13:00 tot 15:30

Doelgroep

Gemeenten en medewerkers van de Rijksoverheid

Organisator
Aan de slag met de Omgevingswet