Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet organiseert het team veranderopgave Rijk kennissessies voor professionals bij de Rijksoverheid, hiernaast zijn gemeenten ook van harte welkom. De sessies zijn afgestemd op vragen die zijn gesteld. Experts gaan in op wat u echt moet weten over het onderwerp en de kennis sluit aan bij het dagelijks werk. Deze sessie gaat over het aanvullingsspoor bodem.

Tijdens deze verdiepende kennissessie gaat de expert in op wat je echt moet weten over het aanvullingsspoor bodem. Inclusief alle details. Het is een interactieve sessie, waar ruimte is om vragen te stellen.

 

Locatie en tijd

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Turfmarkt 147 Den Haag - Z01-37 Ariane Zaal

10:00 tot 12:00

Doelgroep

Gemeenten en medewerkers van de Rijksoverheid

Organisator
Aan de slag met de Omgevingswet