Wilt u met collega’s kennis uitwisselen over allerlei juridische kwesties rondom aardgasvrije wijken? Beschikt u over relevante kennis die u graag met collega’s deelt? Kom dan naar de Juridische Open Tafel Sessie Aardgasvrij Transitie.

Deze sessie wordt georganiseerd vanuit het Kennis- en Leerprogramma binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. De sessie zal in het teken staan van het omgevingsplan en energietransitie. De aftrap wordt gegeven door mr. Jacco Karens, hij promoveert op dit onderwerp aan de RUG. Daarna praten en discussiëren we verder en is er veel tijd voor vragen.

De Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrij Transitie wordt regelmatig georganiseerd en staat steeds in het teken van een open gesprek of discussie over juridische kwesties die gemeenten tegenkomen in de aardgasvrij transitie.

Voor deze sessie kunt u vragen inbrengen over juridische kwesties, wettelijke regelingen enzovoort, maar ook oplossingen die binnen uw eigen gemeente al zijn gevonden en die u graag wilt delen. Dat kunnen vragen of oplossingen zijn over uiteenlopende onderwerpen, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, natuurwetgeving, aanbesteding, staatssteun, bouwregels, bouwcontracten, regels in het Burgerlijk Wetboek.

Stuur uw vragen naar Regina Koning, trekker van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP. En sluit u aan bij de online community op aardgasvrijewijken.nl, die gekoppeld is aan deze sessies. Ook hiervoor kunt u mailen naar Regina Koning.
 

Locatie en tijd
  • In de Driehoek, Willemsplantsoen 1C, Utrecht
  • van 9.30 uur tot 12.00 uur
Doelgroep

Gemeentelijke ambtenaren (een gemeentelijk emailadres is vereist voor deelname)

Kosten

Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. Kunt u onverhoopt toch niet komen dan verzoeken we u een collega ter vervanging te sturen.

Organisator
Kennis- en Leerprogramma Programma Aardgasvrije Wijken