Deze Juridische Open Tafelsessie trapt af met een algemene inleiding op het onderwerp nadeelcompensatie. Hierna is er de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Dit kan gaan over nadeelcompensatie of andere juridische kwesties.

De Juridische Open Tafelsessie Aardgasvrije Wijken staat in het teken van een open gesprek of discussie over juridische kwesties die gemeenten tegenkomen in de aardgasvrijtransitie.

Voor deze sessie kunt u vragen inbrengen over juridische kwesties, wettelijke regelingen etc. maar ook oplossingen die binnen je eigen gemeente al zijn gevonden en die je graag wilt delen. Dat kunnen vragen of oplossingen zijn over uiteenlopende onderwerpen: vergunningen, bestemmingsplannen, natuurwetgeving, aanbesteding, staatssteun, bouwregels, bouwcontracten, regels in het Burgerlijk Wetboek enz. U kunt deze sturen naar Regina Koning, projectleider van het thema Juridische (on)mogelijkheden binnen het KLP: regina.koning@vng.nl.

Locatie en tijd
  • The Greenhouse in Utrecht
  • 09.30 tot 12.30 uur
Doelgroep

Juristen en projectleiders die werkzaam zijn binnen de aardgasvrijtransitie

Kosten

Geen kosten

Meer informatie
  • Wilt u meer weten over het Programma Aardgasvrije Wijken en het bijbehorende Kennis- en Leerprogramma? Kijk dan op: www.aardgasvrijewijken.nl
Organisator
Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (VNG)