Voor de uitvoering van de Participatiewet heeft u veel persoonsgegevens nodig van cliënten. De uitkering moet immers worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de aanvrager.

Maar ook bij (her)onderzoeken, controles en bij strafrechtelijke fraudeonderzoeken door bijvoorbeeld een sociaal rechercheur maakt u gebruik, deelt u en/of verwerkt u persoonsgegevens. U bent hierbij gebonden aan de Participatiewet en andere wet- en regelgeving zoals de AVG.  Maar hoe verhouden de Participatiewet en de AVG zich tot elkaar? En waar moet u rekening mee houden?

VNG Naleving organiseert het juridisch vragenuurtje om in kleine samenstelling met elkaar (via Teams) te praten over juridische uitvoeringsvraagstukken rondom misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de Participatiewet. Bij de inschrijving kunt u uw vraag óf opmerking vermelden, tijdens de online sessie behandelen we de binnengekomen vragen.

Locatie en tijd

Woensdag 30 juni van 11.00 uur tot 12.00 uur.

De uitnodiging met de link om deel te nemen volgt kort voor de gereserveerde datum, dus zet zelf alvast de datum en tijd in uw agenda!

Doelgroep

Het juridisch vragenuurtje Participatiewet is interessant voor juridisch kwaliteitsmedewerkers maar ook voor beleidsmakers en consulenten Participatiewet.

Kosten

Deelname is gratis.

Organisator
VNG Naleving