De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG organiseert een intervisie voor Functionarissen Gegevensbescherming (FG) van gemeenten. Tijdens deze intervisie komen verschillende vraagstukken aan bod op het gebied van dataprotectie en privacy.

Vooraf kunnen de deelnemers één of meerdere onderwerpen inbrengen om te bespreken. Deze worden verzameld en van tevoren naar alle deelnemers verzonden ter voorbereiding. Gezamenlijk wordt aan het begin de volgorde van bespreking bepaalt. De ‘eigenaar’ van de casus bepaalt hoe lang en diepgaand het bespreken van de casus duurt. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen.

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is de sectorale CERT / CSIRT voor alle gemeenten. Ze ondersteunen gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.