Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met VNG een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet, met als thema ‘Werkende ketens in de Omgevingswet’. We zoomen in op al die puzzelstukjes van de Omgevingswet die in 2021 al moeten samenvallen in werkende ketens. Daar is afstemming en samenwerking voor nodig.

Wat kunt u verwachten?

We schetsen een beeld van wat er in de regio’s gebeurt om de Omgevingswet in de ketens werkend te krijgen. Dat doen we door in gesprek te gaan met Regionale Implementatie Coaches (RIO’s). Én we delen ervaringen van mensen uit de regio, wat hen opvalt, welke stappen er zijn genomen en vooral hoe je verbinding maakt. Ook gaan we in op het centraal stellen van de keten, welke adviezen en hulpmiddelen daarbij nodig zijn en op welke manier we samenwerken om dat einddoel te bereiken.

Vier sporen

In vier sporen bieden we u sessies aan over het leren, oefenen, doen en samenwerken. Tijdens de sessies is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Locatie en tijd

Online van 11.00 tot 16.15 uur.

Kosten

Geen kosten

Meer informatie

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Organisator
Aan de Slag met de Omgevingswet