Op de virtuele Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet staat de implementatie centraal zoals aansluiten op -, oefenen met - en vullen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook ziet u in live demo's de ontwikkelingen van de bouw van het DSO.

Het thema deze dag is: oefenen, testen en gewoon DOEN! In 3 sporen kunt u zich laten inspireren over onder meer vragenbomen toepasbare regels, staalkaarten, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Dit doet u onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het land en kennissessies.

Locatie en tijd
  • 11:00 tot 16:00 uur
  • Online
Doelgroep

Medewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, omgevingsdiensten, GGD-GHOR en veiligheidsregio's.

Kosten

Geen kosten.

Meer informatie

In het avondprogramma (18.30-19.30 uur) worden aparte workshops georganiseerd voor raadsleden en lijnmanagers.

Bekijk hier het volledige programma van de Inspiratiedag.

Organisator
VNG en ADS