In deze praktische bijeenkomst gaat u met elkaar in gesprek over de rol en taak van u als voorzitter. Eigen ervaringen zijn hierbij belangrijke input. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein vraagt deelnemers dan ook om van tevoren casussen en dilemma’s in te brengen.

In deze inspiratiebijeenkomst komen aan bod:

  • Het technisch voorzitterschap: het leiden van vergaderingen en ‘leiding’ geven aan adviesraadsleden;
  • Hoe ga je om met een gemêleerde groep adviesraadsleden?
  • Hoe ga je om met verschillende opvattingen?
  • Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet?
  • Hoe geef je de samenwerking met de gemeente vorm?
  • Wat doe je als de interne samenwerking en/of de samenwerking met de gemeente niet zo prettig verloopt?  
  • Wat betekenen de ontwikkelingen binnen het sociaal domein voor de (door)ontwikkeling van de adviesraad?
Locatie en tijd

Amersfoort (exacte locatie wordt later bekend gemaakt)
13.00–16.30 uur

Doelgroep

Voorzitters van adviesraden sociaal domein of anderssoortige raden (Wmo-raad, participatieraad, cliëntenraad Werk&Inkomen etc.)

Kosten

leden € 150,- p.p. (netto), niet-leden € 190,- 

Organisator
Koepel Adviesraden Sociaal Domein