In 2050 moeten 7 miljoen woningen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeente weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is.

De Innovatieve Aanpakken bieden aanknopingspunten voor het maken van beleidskeuzes voor het invullen van de regierol van gemeenten in de gebouwde omgeving en de participatie in de wijkgerichte aanpak. Deze aanknopingspunten kunnen worden gebruikt om te bepalen wat je als gemeente kunt doen om te verleiden waar kan, te faciliteren waar nodig, en te verplichten waar het moet.

Locatie en tijd
  • Muntgebouw Utrecht
    Leidseweg 90
    3531 BG Utrecht
  • 12.00 - 17.00 uur
Doelgroep

Gemeentelijke programmamanagers en beleidsmedewerkers met duurzaamheid in de portefeuille die werken aan de energietransitie.

Kosten

Geen kosten

Organisator
VNG