Het kunnen verwerken en delen van gegevens is een belangrijke randvoorwaarde om de implementatie van de nieuwe Wet inburgering goed te laten verlopen. Tijdens de online kennissessie op 30 oktober worden verschillende vragen behandeld op het gebied van informatievoorziening en gegevensuitwisseling.

Bent u bijvoorbeeld benieuwd naar een toelichting op de informatiekundige uitvoeringstoets die VNG Realisatie heeft uitgevoerd op de nieuwe Wet inburgering? Of wilt u weten wat de landelijke ketenpartners voorbereiden om gegevensuitwisseling met DUO en COA mogelijk te maken? 

Deze sessie is onderdeel van de reeks Inburgering in uitvoering: Kennissessies voor gemeenten
Bekijk alle kennissessies in onze agenda

Locatie en tijd
  • online
  • 9.30-11.00 uur
Doelgroep
  • gemeenten
Kosten
  • geen
Meer informatie
Organisator
Divosa, DUO, ministerie van SZW en VNG