Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

januari 2018

24 jan

Veel gemeenten worstelen met de aanpak van fraude binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Tegelijk verschijnen er steeds meer berichten over zorgfraude in de media. De driedaagse training ‘Aanpak Fraudeonderzoek’ helpt gemeenten bij het aanpakken van zorgfraude.

25 jan

Gemeenten – groot én klein – worden geconfronteerd met radicaliserende inwoners. Ermee omgaan is geen gemakkelijke taak. Mensen mogen radicale gedachten hebben, en niet iedereen met radicale gedachten zal daar ook naar handelen. Maar waar leg je als gemeente dan de grens? Wat mag wel en wat niet?

25 jan

Preventie is nodig om de gezondheid van mensen te bevorderen en kosten voor (gezondheids)zorg binnen de perken te houden. Het Preventiecongres besteedt aandacht aan de factoren die de mate van gezondheid en kwaliteit van leven bepalen. Hoe kunnen we die factoren beïnvloeden? 

29 jan

In het voorjaar van 2018 bepaalt het CvA zijn standpunt ten aanzien van een aantal onderwerpen die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1-1-2020 en de overgang naar de Wet op de Cao. Daarvoor heeft het CvA uw input nodig.

29 jan

Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars maken steeds vaker afspraken om het aanbod van woningen in het middenhuursegment te vergroten. Daarover gaat de Middag van de middenhuur. Op het programma staan onder meer een talkshow en een kennismaking met minister Kajsa Ollongren van BZK.

29 jan

Zeventien wethouders schreven onlangs een brief gericht aan collega-wethouders en aan minister Kajsa Ollongren van BZK. De wethouders formuleren negen bouwstenen voor vernieuwing van de lokale democratie. De bouwstenen staan centraal tijdens deze bijeenkomst, minister Ollongren is hierbij aanwezig.

30 jan

Met een groeiend aantal huishoudens die te maken krijgen met schulden is schuldhulpverlening hard nodig. De kennisbijeenkomst van het landelijke programma ‘Schouders Eronder’ gaat in op de huidige problematiek, de ontwikkelingen en de oplossingsrichtingen voor de hulpverlening.

30 jan

Bij de inwerkingtreding vervangt de Omgevingswet meer dan twintig bestaande wetten en honderden regelingen. De nieuwe wet heeft dan ook een grote impact op de gemeentelijke organisatie. Tijdens de cursus worden de belangrijkste veranderingen op een rij gezet en leert u hoe daarmee om te gaan.