Deze bijeenkomst staat helemaal in het teken van de marktordening Warmte. We lichten de laatste stand van zaken toe en geven een toelichting op het proces. 

De huidige Warmtewet wordt vervangen door de Warmtewet 2.0. De VNG is in gesprek met het Ministerie van EZK over de Warmtewet 2.0. Deze wet moet het mogelijk maken dat de publieke waarden worden geborgd en dat gemeenten ook hun regierol in de wijkgerichte aanpak kunnen vervullen. Hiervoor is ook een proces van Joint Fact Finding, uitgevoerd door TNO-ECN, in de zomer opgestart. De bevindingen zullen worden meegenomen in de gesprekken over de Warmtewet 2.0. Tijdens deze bijeenkomst praten we je bij over de laatste stand van zaken. 

Locatie en tijd
  • Stadskasteel Oudaen
    Oudegracht 99
    3511 AE Utrecht
  • 09.30 tot 13.30 uur
Doelgroep

Ambtenaren die werkzaam zijn binnen de aardgasvrij transitie

Kosten

Geen kosten

Meer informatie
  • Wilt u meer weten over het Programma Aardgasvrije Wijken en het bijbehorende Kennis- en Leerprogramma? Kijk dan op: www.aardgasvrijewijken.nl
Organisator
Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (VNG)