De FG Intervisies zijn professionele, interactieve bijeenkomsten voor en door FG’s van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken of problemen uit de dagelijkse praktijk.
Het oogmerk is de deskundigheid van FG’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Elke 2 maanden is er een bijeenkomst van maximaal 2 uur. Vooraf kunnen de deelnemers één of meerdere onderwerpen inbrengen om te bespreken. Deze worden verzameld en van tevoren (ter voorbereiding) naar alle deelnemers verzonden.

De ‘eigenaar’ van de casus bepaalt hoe lang en diepgaand het bespreken van de casus duurt. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken van de bespreking van de casus.

Locatie en tijd
  • Online (MS Teams)
  • Donderdag 11 mei 2023, 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep
  • Functionarissen voor de gegevensbescherming (FG's)
Kosten
  • Geen
Organisator
VNG Realisatie