De VNG en het GNMI nodigen experts uit om mee te denken over CO2-gunstige ontwerpen voor gemeentelijk wegverkeer. Tijdens drie regionale expertlunches delen we goede voorbeelden met elkaar en bespreken we de knelpunten en kansen voor CO2-reductie. Ontmoet collega-wegbeheerders en deel uw kennis!

Welke verkeerskundige maatregelen helpen bij het versnellen van CO2-reductie? Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende maatregelen? Waar moet aan gedacht worden bij het toepassen van een maatregel en wat zijn de afwegingen om tot een gedegen afweging te komen?

VNG-programma versnelling CO2-reductie
Deze regionale expertlunches maken onderdeel uit van een verkenning die onderzoeksbureau APPM uitvoert in opdracht van het GNMI. De VNG gebruikt het rapport met bevindingen voor het programma CO2-beprijzing waarmee zij gemeenten ondersteunt in het versnellen van CO2-reductie. Dit onderzoek naar verkeerskundige maatregelen is één van de onderdelen daarvan.

Locatie en tijd

Zwollle, dinsdag 12 november van 12:00 – 14:00

Doelgroep

De expertlunches zijn primair bedoeld voor beleidsambtenaren van gemeenten, maar staan ook open voor vertegenwoordigers van andere wegbeheerders en experts die opdrachten uitvoeren voor wegbeheerders. 

Kosten

Deelname is kosteloos

Meer informatie