Van 5 t/m 22 oktober 2020 wordt de 18e Europese Week van Regio’s en Steden (EWRC) georganiseerd. Het motto is dit jaar ‘Restart. Europe. Together’. Tijdens de EWRC kunt u deelnemen aan diverse, vooral online, activiteiten. 

Bekijk de highlights van vandaag.

De Europese Week van Regio’s en Steden, dit jaar verdeeld over 3 weken, is het grootste jaarlijkse Europees evenement over lokaal en regionaal beleid. Het biedt een platform aan overheden en andere partners om te discussiëren, overleggen, netwerken en leren.

Dit zijn de bijeenkomsten van vandaag met bijdragen vanuit Nederlandse lokale en regionale overheden:

  • Climate Neutral and Circular Food Production: Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de de mogelijkheden voor klimaatneutrale en circulaire voedselproductie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Th!nk East NL.
  • Boosting Clean E-mobility in Europe: Deze bijeenkomst gaat in op (voor)stedelijke perspectieven en best practices van schone en elektrische mobiliteit. Bijdrage vanuit gemeente Arnhem.
  • Green Cities by Co-Design: Verschillende lokale overheden nemen in deze bijeenkomst het woord en laten innovatieve initiatieven zien voor groene en duurzame steden. Vanuit Regio Arnhem-Nijmegen wordt een bijdrage geleverd.
  • Clean Hydrogen Mobility for Regions: Deze workshop is gericht op regio’s en steden die graag meer willen weten over mobiliteit door middel van waterstof en welke factoren nodig zijn om dit succesvol te implementeren. Mevr. Homan, gedeputeerde provincie Groningen, neemt deel aan deze bijeenkomst.
  • Th!nk East NL: Meet the New Milkman!: In deze bijeenkomst wordt ingegaan op een toekomstbestendig bedrijfsmodel voor duurzame bedrijven die plantaardige melkproducten produceren.
Locatie en tijd
  • Online
Kosten
  • Gratis
Organisator
Europees Comité van de Regio’s