Cyberincidenten kunnen altijd optreden. Zelfs als er op basis van risicomanagement en de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) maatregelen geïmplementeerd zijn. Een organisatie moet zich dus altijd op incidenten voorbereiden. In het webinar gaan we hier dieper op in.

Dat kan door in kaart te brengen welke processen en systemen essentieel zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. Dit dient op basis van heldere criteria te gebeuren. De impact van cyberincidenten kan van tevoren worden geclassificeerd en daarmee kunnen draaiboeken gemaakt worden om een passende incident reactie te geven.

Calamiteiten

Als de kritische processen grootschalig en of langdurig ontregeld worden en de bedrijfsvoering langdurig verstoord wordt, dan spreekt men van een calamiteit. Ook calamiteiten moeten worden voorbereid, uitgewerkt en geoefend. Er moeten plannen en scenario's gemaakt worden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Bedrijfscontinuïteitmanagement zorgt ervoor dat de juiste beslissingen worden genomen zodat bij een calamiteit de bedrijfsvoering zo weinig als mogelijk hinder ondervindt en dat de continuïteit daarmee gewaarborgd blijft.

Interessant voor u omdat

De deelnemers leren de samenhang tussen risicomanagement en bedrijfscontinuïteit kennen. Tevens leren de deelnemers om een herstelstrategie op te stellen op basis van de risico's die de organisatie loopt en de prioritering van herstel van de bedrijfsprocessen in geval van een calamiteit.

Locatie en tijd
  • Online
  • Dinsdag 19 oktober 2021 van 13:00 tot 14:00 uur
Meer informatie

Dit webinar is onderdeel van de Overheidsbrede Cyberoefening en Webinars 2021. Bekijk hier het volledige programma

Organisator
VNG