Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan.

Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt dat preventie loont. Wilt u weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld u dan aan voor het congres op 10 maart (Zwolle) of 24 maart (Eindhoven) 2020. 

Op beide congressen is het plenaire deel grotendeels gelijk, de praktijkvoorbeelden die per congres gepresenteerd worden, zijn verschillend. In Zwolle kiest u uit 24 praktijkvoorbeelden, in Eindhoven zijn er 25.  

Locatie en tijd
  • Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
  • Van 9.30 tot 15.45 uur
Doelgroep

Dit congres is zowel voor leidinggevenden als uitvoerende professionals werkzaam binnen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals kennisinstituten, belangenorganisaties, wetenschaps- en onderwijsinstellingen en de landelijke overheid.

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 195,00, exclusief btw. Heeft u bezwaar tegen de toegangsprijs, maar wilt u wel graag komen? Neem dan contact op met Djuna Buizer van Movisie.

Meer informatie

Gemeenten werken er hard aan om meer sturing te krijgen op resultaten en financiën in het sociaal domein. Dat gebeurt onder andere via de visitatiecommissie.

Daarnaast blijft voor gemeenten de beweging naar de voorkant en het sturen op preventie onverminderd belangrijk. Op beide congressen wordt een aantal aanpakken gedeeld die hier specifiek op ingaan.

Met voorbeelden uit onder andere Hollands Kroon (met Incluzio), Súdwest-Fryslan.(met de POH jeugd), Arnhem (activerend werk), Zaltbommel (Buurtzorg Jong), Alphen aan den Rijn (GO! Voor Jeugd) en Rotterdam (preventief jeugdbeleid in de wijk)

Organisator
Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie