Op 30 september kunt u van 11:30 tot 12:30 uur weer deelnemen aan een gratis Tozo lunchcafé van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over juridische vraagstukken rondom de Tozo.

Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het controleren van Tozo-aanvragen met behulp van de signalen van het Inlichtingenbureau of op basis van andere indicaties. Hieruit volgen in diverse gevallen negatieve besluiten voor de ondernemer. Hoe gaat uw gemeente hiermee om? Wat zijn de gronden om tot een negatief besluit over te gaan? Wat kan de afdeling bezwaar en beroep doen als de ondernemer bezwaar maakt? Tijdens dit lunchcafé is Marjolein Schuurman, juridisch adviseur bij Stimulansz, aanwezig om deze vragen en andere juridische dilemma’s met u te bespreken.

Locatie en tijd

Het digitale lunchcafé vindt plaats op donderdag 30 september van 11:30 tot 12.30 uur.

Kosten

Deelname is gratis