De energietransitie is top of mind. Bij inwoners en bij u als wethouder. Door de hoge energieprijzen en omdat veel beleid nu in de uitvoering komt. De ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart en dat levert mooie kansen, maar soms ook lastige dilemma’s op. In een serie sessies gaan we hierover met u in gesprek. 

U heeft bijvoorbeeld te maken met een netwerk dat aanbod van en vraag naar elektra niet aan kan. Waardoor er maatschappelijke keuzes moeten worden gemaakt wie wanneer kan worden aangesloten. U bent verantwoordelijk voor de lastige puzzel waar zonneweides en windmolens wel mogen komen en waar juist niet. Ook bij het werken aan aardgasvrije wijken loopt u tegen, soms onverwachte, problemen aan. Met elkaar zoeken we naar een tempo in de energietransitie waarmee we doelen halen, maar voorkomen dat inwoners niet mee kunnen. 

In dit speelveld hebben gemeenten en specifiek u als bestuurder een grote rol.  Bij het nemen van besluiten in de raad en in het college. In het gesprek met de samenleving en het bedrijfsleven. En vooral ook als regievoerder in de warmtetransitie. 

Tijdens deze serie bijeenkomsten, die verspreid door het land plaatsvinden, gaan VNG-commissieleden Lot van Hooijdonk en Thijs Kuipers met u in gesprek over waar u tegenaan loopt en wat in uw gemeente wel of juist niet werkt, de laatste ontwikkelingen uit Den Haag en de manier waarop de VNG de belangen van gemeenten behartigt en hen ondersteunt.

Locatie en tijd

  • Gemeentehuis Zaanstad

Doelgroep

Bestuurders energietransitie, klimaat, duurzaamheid

Kosten

Geen

Meer informatie

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de energietransitie en meld u aan voor de nieuwsbrief van Programma energie

Organisator

VNG