Het congres Thuis in de wijk staat voor ontmoeten, inspireren, ideeën opdoen, netwerken, leren van goede voorbeelden én zelf aan de slag gaan. Tijdens het congres krijgt u presentaties van gerealiseerde of nieuwe woon(zorg)projecten, hoort u ervaringen van bewoners, spreekt u initiatiefnemers met ideeën voor nieuwe woonvormen en leert u van de ervaringen van collega-projectleiders.

De komende 20 jaar zal het aantal ouderen verdubbelen. Daarnaast verstopt de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen en neemt het aantal dak- en thuislozen toe; mensen zouden graag doorstromen naar een eigen plek. Zijn we hierop voldoende voorbereid? Wat kunnen en moeten we nú doen? Deze vraagstukken worden besproken tijdens het Congres Thuis in de wijk: Vandaag aan de slag met de woon-zorgopgave van morgen!

Locatie en tijd

Rijtuigenloods in Amersfoort
10.00-16.00 uur

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor bestuurders/beslissers, projectleiders en praktijkmensen bij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, actieve ouderen en andere initiatiefnemers van nieuwe woon(zorg)projecten, architecten, sociaal ondernemers, ontwikkelaars/beleggers en bouwbedrijven die aan de slag zijn of willen met:

  • het realiseren van nieuwe woonzorgvormen
  • het opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen
  • het aanpakken van knelpunten
  • het in kaart brengen van de lokale of regionale woonzorgopgave
Kosten
  • Voor leden van Aedes, Actiz, Zorgthuisnl en voor mensen die werkzaam zijn bij een welzijnsorganisatie, gemeente, provincie of andere overheid en voor burgers en initiatiefnemers van woonzorgprojecten is er een beperkt aantal vrijkaarten beschikbaar (maximaal 2 per organisatie). 
  • Voor (zelfstandige) adviseurs, producenten, architecten en medewerkers van andere betrokken en geïnteresseerde organisaties geldt een deelnamefee van € 295 excl btw.
Meer informatie
Organisator
ministeries van VWS en BZK, VNG, Aedes en ActiZ