Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

november 2017

17 nov

Een dag vol inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten.

17 nov

In 2050 moeten alle gebouwen duurzaam verwarmd worden, zonder gebruik van aardgas. Gemeenten krijgen de regie in deze transitie. Dat betekent dat u aan de slag moet. Maar waar/hoe begint u als gemeenten?

20 nov

Bibliotheken in Nederland ontwikkelen zich razendsnel en spelen vindingrijk in op hun veranderende rol in de samenleving. In deze bijeenkomst delen bibliotheken proeftuinen en parels ontwikkeld in het kader van het VOB-programma Route 2020.

20 nov

Het ondersteuningsprogramma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming houdt conferenties over professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn voor gemeenten van belang, omdat zij inkoper van jeugdhulp zijn én soms ook werkgever van de professionals. Kom ook en leer van elkaar.

20 nov

De overstap naar uitvoeringsvarianten voor de jeugd-ggz heeft invloed op werkprocessen bij gemeenten en aanbieders. Experts van programma i-Sociaal Domein, GGZ Nederland, VNG en het NIP lichten in een webinar toe wat gemeenten en aanbieders te wachten staat.

21 nov

Wat is goed opdrachtgeverschap binnen de jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR)? Hoe werk je regionaal samen en houd je zicht op de kwaliteit en liquiditeit van gecertificeerde instellingen? De VNG houdt in samenwerking met VNG Academie drie leerbijeenkomsten over subsidiëring in JB en JR.

21 nov

Welke gegevens mag u gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein? En hoe doet u dat in de praktijk? Na de eendaagse kennismodule Gegevensuitwisseling van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) kunt u hier direct verantwoord mee aan de slag.

21 nov

Een groeiend aantal mensen heeft te maken met problematische schulden. Steeds complexere omstandigheden maken het moeilijk om tot een oplossing te komen. Bij wie kunnen hulpverleners hiervoor terecht binnen de Belastingdienst?

21 nov

Van u als professionele CISO of FG  wordt verwacht dat u over de benodigde vakkennis beschikt.Tijdens deze praktische en interactieve 2-daagse training wordt gewerkt met dramatechnieken waardoor u versneld tot inzicht en tot effectiever gedrag komt.

22 nov

Landelijk congres over de aanpak van gezondheidsachterstanden en oplossingen voor de toekomst.

23 nov

Een groeiend aantal mensen heeft te maken met problematische schulden. Steeds complexere omstandigheden maken het moeilijk om tot een oplossing te komen. Bij wie kunnen hulpverleners hiervoor terecht binnen de Belastingdienst?

23 nov

Er zijn veel initiatieven om kennis te delen en samen te werken in de brede jeugdhulp. Hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Kom naar de tweede editie van het kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp:  'Van wijk tot wetenschap 2017'.

23 nov

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

23 nov

Wat zijn de (on)mogelijkheden van terugvordering binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Op donderdagochtend 23 november a.s. delen collega’s van verschillende partijen hun kennis en ervaring over dit onderwerp tijdens de 6e kennisbijeenkomst van het VNG Expertteam fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd.

23 nov

Op 21 maart 2018 is het weer zover…de gemeenteraadsverkiezingen. In uw gemeente krijgt u dan te maken met nieuwe benoemingen van raadsleden en wethouders en het vertrek van sommige ambtsdragers/politici.

25 nov

Waar controleert u straks het college op? Wat zijn go’s en no-go’s als eigentijdse volksvertegenwoordiger? Hoe gaat u om met de vele stukken? Workshops, lezingen en inspiratiesessies bereiden u voor op hoe u het verschil kan maken als raadslid.

27 nov

Op het VNG-congres Gemeentefinanciën vindt u alle relevante verdieping, informatie, actualiteiten en inspiratie voor u als gemeenteambtenaar financiën.

27 nov

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

27 nov

Voor veel jongeren tussen 16 en 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. De verkokering van de wetten en systemen botst met de werkelijkheid van de jongere. Gemeenten, zorg, onderwijs, werkgevers en het Rijk willen betere kansen creëren voor deze jongeren.

28 nov

Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten in Nederland is ruim de helft bedreigd. De grootste problemen voor de bij zijn te weinig voedsel en onvoldoende mogelijkheden om nesten te maken.

Pagina's