Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan.

Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt dat preventie loont. Wilt u weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld u dan aan voor het congres. 

Het congres zou eigenlijk plaats vinden op 24 maart 2020, maar vanwege het coronavirus is het verzet naar 10 november en is volledig online.

Locatie en tijd
  • Online
Doelgroep

Dit congres is zowel voor leidinggevenden als uitvoerende professionals werkzaam binnen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals kennisinstituten, belangenorganisaties, wetenschaps- en onderwijsinstellingen en de landelijke overheid.

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 195,00, exclusief btw. Heeft u bezwaar tegen de toegangsprijs, maar wilt u wel graag komen? Neem dan contact op met Djuna Buizer van Movisie.

Organisator
Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie