In deze Community of Practice onderzoeken de deelnemers welke data beschikbaar is over de ingezette zorg en ondersteuning voor de huishoudens die de duurste zorg en ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Hierop wisselen ze hun ervaringen uit en leren ze beter gebruik te maken van data om ondersteuning vanuit gemeente te verbeteren.

Deelnemers gaan met elkaar en de begeleiding aan de slag met eigen data-onderzoek. Zo gebruiken ze data die ze tot hun beschikking hebben om grip te krijgen op de zorg voor en uitgaven aan gezinnen met een grote ondersteuningsbehoefte. Hiermee versterken zij de lerende beweging in de eigen organisatie, wisselen ze ervaringen uit en verbeteren ze de ondersteuning aan de inwoners.

Locatie en tijd

In verband met verscherpte Corona-maatregelen wordt in elk geval de eerste bijeenkomst digitaal aangeboden via MS Teams. Tijd van de eerste bijeenkomst wordt aan deelnemers van tevoren gecommuniceerd.

Doelgroep

Deze Community of Practice is voor gemeentelijke medewerkers sociaal domein die enthousiast zijn over deze methode. Zij vervullen een rol als beleidsmedewerker en werken samen met een business controller of data-analist.

Kosten
  • Geen kosten
Organisator
VNG, Divosa, Movisie, NJi