Hoe krijgt u duurzaamheid in uw organisatie? Hoe vertaalt u als bestuurder/directeur de klimaatdoelstellingen van uw gemeente naar beleid en resultaten? Hoe krijgt u bestuurlijk draagvlak en borging? Hoe neemt u uw ambtenaren mee in dit traject? En andersom?

Nederland wil 49 % minder CO2 uitstoten in 2030. In het terugdringen hiervan spelen gemeenten een cruciale rol. Elke gemeente komt voor keuzes te staan.

Gedurende deze inspiratiesessie maken we vanuit verschillende perspectieven inzichtelijk waar we tegenaan lopen en waar kansen en mogelijkheden liggen voor het werken naar een programmatische aanpak van speerpunten door slimmer samen te werken. We gaan onder andere op zoek naar antwoorden op bovengenoemde vragen, waarbij kennisdeling centraal staat.

Programma  

Tijdens deze inspiratiesessie laten we u zien, aan de hand van het praktijkvoorbeeld Programma InDuSa, waar gemeenten en provincie de (regionale) samenwerking hebben opgezocht. Hoe werken zij slimmer samen? Hoe delen zij kennis? En hoe verbinden zij netwerken en data? Wat waren de uitdagingen? En wat nemen we mee? Vervolgens openen we de vloer voor kennisdeling aan de hand van een panelsessie, waarbij de uitdagingen van samenwerking belicht worden vanuit verschillende perspectieven.

De opening wordt gedaan door Albert Vermuë, directeur Leefomgeving bij de VNG. Hij belicht het belang van het programma CO2-reductie binnen de VNG en de samenwerking met de andere (decentrale) overheden.

Carla Vosmaer, adviseur verduurzaming Infra bij de provincie Noord-Brabant, neemt u mee in het regionale samenwerkingsproject en zal alle ins en outs van het Programma InDuSa toelichten. Aansluitend leidt zij de panelsessie.

Tijdens deze panelsessie worden de uitdagingen van samenwerking belicht vanuit verschillende perspectieven door de volgende sprekers:

  • Bart Swaans, programmamanager bij de provincie Noord Brabant, belicht waarom en wanneer er gekozen wordt voor samenwerking op regionaal niveau.
  • Marianne Linde, directeur Duurzame Stad bij de gemeente Tilburg, belicht de bestuurlijke uitdagingen. Welke keuzes worden er gemaakt in de doorvertaling van coalitieakkoorden met ambities naar concrete acties in praktijk. Waar en hoe worden daar bestuurlijke afspraken over gemaakt? 
  • Raoul Beckers, programmamanager bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, belicht de ambtelijke kant van de samenwerking. Welke kennis en expertise is er ambtelijk nodig en hoe kan deze gedeeld worden?
  • Anke van Hal, hoogleraar Nyenrode, belicht het belang van samenwerking op gebied van kennisdeling en het creëren van draagvlak voor de te behalen duurzaamheidsdoelstellingen.
Locatie en tijd
  • Online
  • Van 9.00 tot 10.15 uur
Doelgroep
  • Wethouders, directie, programmamanagers duurzaamheid
Kosten
  • Deelname is gratis
Organisator
VNG