Denk mee over onderzoek naar CO2-reductie door wegontwerp. Het is belangrijk dat gemeentelijke wegbeheerders vanaf de start zijn betrokken om de aansluiting tussen theorie en praktijk zo goed mogelijk te borgen. Hoe groot kan de CO2-besparing zijn? 

APPM en Goudappel Coffeng voeren in opdracht van het GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) een onderzoek uit naar de mogelijkheden om via het wegontwerp de uitstoot van CO2 door gemotoriseerd verkeer te verminderen. Het eerste deel van het onderzoek is afgerond en heeft geleid tot een overzicht van een aantal mogelijke maatregelen.

In het tweede deel van het onderzoek, dat nu is gestart, wordt een aantal maatregelen uitgewerkt en berekend hoe groot de CO2-besparing kan zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de vermindering van NOx en PM10. Beide onderzoeken worden na afronding gepubliceerd en geven inspiratie aan gemeenten om via het wegbeheer een bijdrage te leveren aan de vermindering van de emissie van schadelijke stoffen.

Het is belangrijk dat gemeentelijke wegbeheerders vanaf de start zijn betrokken om de aansluiting tussen theorie en praktijk zo goed mogelijk te borgen. Op 14 februari vindt daarom een sessie plaats ter ondersteuning van dit tweede deel van het onderzoek. In deze bijeenkomst wordt gemeenten gevraagd mee te denken over de wijze waarop APPM en Goudappel Coffeng het onderzoek willen uitvoeren.

Locatie en tijd
  • CROW (zaal: Fiets), Jaarbeursplein 22, Utrecht
  • van 13.00 tot 14.30 uur
Doelgroep

Gemeentelijke wegbeheerders

Kosten

Deelname is gratis

Organisator
GNMI