In deze brainstorm horen we graag uw input over de financiële impuls voor verbetering van de verkeersveiligheid. Hoe kunnen gemeenten hiervan optimaal gebruikmaken? En waarmee moet bij de uitwerking van de regels en aanvraagprocedure rekening worden gehouden?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt € 500 miljoen over tien jaar beschikbaar (€ 50 miljoen per jaar) voor de verbetering van verkeersveiligheid. Dit gebeurt in de vorm van cofinanciering van maximaal 50%. We horen graag de ideeën van gemeenten over de regels en voorwaarden om dit geld aan te vragen.

Locatie en tijd
  • op loopafstand van Utrecht CS
  • van 14.00 tot 16.00 uur