Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

mei 2017

Conferentie: Professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming (Utrecht)

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat betekent het en wat vraagt het in de praktijk van professionals, leidinggevenden en (beleids)medewerkers? Dat hoort u tijdens de Conferenties Professionaliseren.

VNG Werkbijeenkomsten: Cao-gemeenten na de normalisatie

Voor medewerkers van gemeenten gaat na 2020 het private arbeidsrecht gelden. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld. De VNG organiseert in mei en juni werkbijeenkomsten in het land om uw visie en inbreng op de Cao na de normalisatie op te halen. Meld u aan!

AMV-bijeenkomsten in de regio (Tilburg )

Afgelopen maanden zijn er over het thema AMV bijeenkomsten georganiseerd in de regio Twente en in de Achterhoek. Vanaf half april organiseren OTAV en Platform Opnieuw Thuis nog een aantal regionale AMV-bijeenkomsten. De overgang van 18- naar 18+ staat centraal in de bijeenkomsten.

Regiobijeenkomst: Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein (Leeuwarden)

Gemeenten kunnen de inkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo inrichten dat zij administratieve lasten voorkomen in het proces van financiële controle. Hoe doet u dat? Programma i-Sociaal Domein organiseert in april en mei 2017 regiobijeenkomsten over deze aanpak.

AMV-bijeenkomsten in de regio (Hoorn)

Afgelopen maanden zijn er over het thema AMV bijeenkomsten georganiseerd in de regio Twente en in de Achterhoek. Vanaf half april organiseren OTAV en Platform Opnieuw Thuis nog een aantal regionale AMV-bijeenkomsten. De overgang van 18- naar 18+ staat centraal in de bijeenkomsten.

Leergang: Wmo Toezichthouders (Eindhoven)

Met de invoering van de Wmo 2015 is het toezicht op de Wmo veranderd. Gemeente zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Het doel van deze modules is de kwaliteit van de toezichthouders bevorderen en verder professionaliseren.

Webinar: Financieringsmogelijkheden voor lokale ondernemers

Ondernemers zijn in deze tijd van economische groei op zoek naar financiering of werkkapitaal. Wat kan de gemeente doen als ondernemers bij hen aankloppen op zoek zijn naar financieringsmogelijkheden? Hoor het in het webinar over kredietunies en hoe Groningen hiermee de regionale economie versterkt.

Bijeenkomst: De volgende stap met kunststof

Gemeenten willen naast specifieke vragen over bv. kosten of kwaliteit steeds vaker weten hoe de kunststofketen in elkaar steekt, welke rol de gemeente hierin kan hebben en op welke ontwikkelingen in de toekomst ingespeeld moet worden.

Regiobijeenkomst: Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein (Utrecht)

Gemeenten kunnen de inkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo inrichten dat zij administratieve lasten voorkomen in het proces van financiële controle. Hoe doet u dat? Programma i-Sociaal Domein organiseert in april en mei 2017 regiobijeenkomsten over deze aanpak.

Basiscursus voor bestuurders: Europese mogelijkheden (mei)

Het Europees recht brengt belangrijke verplichtingen voor gemeenten met zich mee. Het handelen in strijd hiermee kan aanzienlijke juridische en politieke risico’s hebben. Kennis van Europa leert dat het Europese recht en beleid juist in verschillende zaken voorziet. In de cursus staan die centraal.

Miniconferentie: Samenwerking onderwijs en jeugdzorg in uw regio (Rotterdam)

Kan samenwerking tussen primair onderwijs en jeugdzorg leiden tot beter onderwijs en lagere instroom in gespecialiseerde jeugdzorg? Ja, dat kan: gemeenten, onderwijs en jeugdzorg kunnen samen leren hoe zij in hun regio kunnen samenwerken. Daarover gaat deze miniconferentie.

Bijeenkomst: Verbinding systeemwereld-leefwereld in bw/mo

Hoe gaat u om met cliënten bw/mo, die aangewezen zijn op hulp van de overheid, maar hun weg niet vinden? Als de cliënt de professional ervaart als het systeem, als regels, geld en papierwerk? Dat u in diens ogen een drempel vormt in plaats van de helpende hand? Daarover gaat deze bijeenkomst.

Raadsledenbijeenkomst: i-samenleving & Samen Organiseren

VNG-informatiebijeenkomst speciaal voor raadsleden over het thema 'Informatiesamenleving', met Samen Organiseren als rode draad.

Conferentie: Professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming (Zwolle)

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat betekent het en wat vraagt het in de praktijk van professionals, leidinggevenden en (beleids)medewerkers? Dat hoort u tijdens de Conferenties Professionaliseren.

VNG Werkbijeenkomsten: Cao-gemeenten na de normalisatie

Voor medewerkers van gemeenten gaat na 2020 het private arbeidsrecht gelden. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld. De VNG organiseert in mei en juni werkbijeenkomsten in het land om uw visie en inbreng op de Cao na de normalisatie op te halen. Meld u aan!

Congres: Gemeenten aan zet bij jong ouderschap

Gemeenten hebben een belangrijke rol en nieuwe verantwoordelijkheden voor jongeren die een kind krijgen, op het gebied van huisvesting, inkomen, opleiding, preventie, opvoeding, ondersteuning en zorg. Tijdens het congres hoort u oplossingen in een mix van theorie en praktijk.

Learn and share: Aanpak kwetsbare jongeren 16-27

Hoe kunnen medewerkers van verschillende gemeentelijke afdelingen de ondersteuning van kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar integraal organiseren? Op deze bijeenkomst delen we gemeentelijke aanpakken en casussen gericht op het vinden van een baan na school.

Informatiebijeenkomsten: Normalisering rechtspositie ambtenaren

De komende maanden organiseert de VNG samen met de koepelorganisaties van provincies en waterschappen een aantal informatiebijeenkomsten over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden.

Regiobijeenkomst: Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein (Roermond)

Gemeenten kunnen de inkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo inrichten dat zij administratieve lasten voorkomen in het proces van financiële controle. Hoe doet u dat? Programma i-Sociaal Domein organiseert in april en mei 2017 regiobijeenkomsten over deze aanpak.

Kennismodule: Gegevensuitwisseling tegen fraude Wmo 2015 en Jeugdwet (mei)

Welke gegevens mag u gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein? En hoe doet u dat in de praktijk? Na de eendaagse kennismodule Gegevensuitwisseling van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) kunt u hier direct verantwoord mee aan de slag.

Pagina's