Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

maart 2017

Conferentie: Samen verder met Maak verschil

Onder de titel Beproefd, gedurfd, versneld Samen verder met 'Maak verschil' hoort u hoe in zes regio's de regionaal-economische samenwerking is versterkt en beproefd. Zij durfden te experimenteren met de aanbevelingen uit het rapport Maak verschil, Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven.

Bijeenkomst: Samenwerking Burgerzaken en Sociaal Domein (Dordrecht)

Wie geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kan bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dat is belangrijk omdat inschrijving in de Basisregistratie Personen voor bijvoorbeeld een zorgverzekering noodzakelijk is. Daarom is er in maart een aantal regionale bijeenkomsten over dit onderwerp.

Bovenregionale bijeenkomsten beschut werk & praktijkroute (Eindhoven)

De Programmaraad houdt vijf bovenregionale bijeenkomsten over belangrijke wijzigingen binnen de Participatiewet rond beschut werk en de praktijkroute. Het programma van elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. Het ochtenddeel gaat over Beschut werk, het middagdeel over de Praktijkroute.

Bijeenkomst: Regionaal werkatelier psychische kwetsbaarheid (Zuid Holland Centraal)

Het is belangrijk dat meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk komen. In verschillende arbeidsmarktregio’s zijn er werkateliers met als doel het uitwisselen van kennis en kunde tussen de werelden van zorg en werk.

Kennissessie: breedband in buitengebieden

Hoe verkrijgen we breedband in buitengebieden? Deze vraag staat centraal op de interactieve kennissessie met als doel de civieltechnische en de beleidsmatige kant te belichten en ervaringsdeskundigen in een interactieve setting aan het woord te laten.

Scholingsmodule: Samenwerking regionaal onderwijsbeleid (Volgeboekt)

Sommige jongeren hebben extra hulp nodig om aan het werk te komen. Wat helpt is goede samenwerking tussen gemeenten, scholen en werkgevers. Vanuit ons ondersteunings-programma ROB kunt u deelnemen aan een scholingsmodule over regionale samenwerking tussen gemeenten en onderwijs.

Informatiebijeenkomst: Nationale Rapportage SDG’s

Dit jaar stelt Nederland zijn eerste rapportage samen over de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in Nederland. Het rapport wordt begin mei overhandigd aan de Tweede Kamer. VNG Internationaal is penvoerder voor het hoofdstuk over bijdragen van gemeenten, provincies en waterschappen.

Regiobijeenkomst: Trekkingsrecht pgb (Alkmaar)

De zesde reeks regiobijeenkomsten Trekkingsrecht pgb vindt in maart en april 2017 plaats op diverse plaatsen in het land. De opzet is dit keer iets anders met een langer plenair deel, onder meer met de top 6 ICT-aanpassingen SVB. Daarna zijn er twee rondes met verdiepingssessies.

Bovenregionale bijeenkomsten beschut werk & praktijkroute (Arnhem)

De Programmaraad houdt vijf bovenregionale bijeenkomsten over belangrijke wijzigingen binnen de Participatiewet rond beschut werk en de praktijkroute. Het programma van elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. Het ochtenddeel gaat over Beschut werk, het middagdeel over de Praktijkroute.

Bijeenkomst: Regionaal werkatelier psychische kwetsbaarheid (West-Brabant)

Het is belangrijk dat meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk komen. In verschillende arbeidsmarktregio’s zijn er werkateliers met als doel het uitwisselen van kennis en kunde tussen de werelden van zorg en werk.

Bovenregionale bijeenkomsten beschut werk & praktijkroute (Groningen)

De Programmaraad houdt vijf bovenregionale bijeenkomsten over belangrijke wijzigingen binnen de Participatiewet rond beschut werk en de praktijkroute. Het programma van elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. Het ochtenddeel gaat over Beschut werk, het middagdeel over de Praktijkroute.

Bijeenkomst: Gemeentelijk Grondstoffencongres 2017

Afval bestaat niet meer. Althans, daar werken we met z’n allen hard aan. Daarom heet het Gemeentelijk Afvalcongres dit jaar het Gemeentelijk Grondstoffencongres. Meer dan andere jaren krijgen deelnemers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om te netwerken.

Informatiebijeenkomsten normalisering rechtspositie ambtenaren

De komende maanden organiseert de VNG samen met de koepelorganisaties van provincies en waterschappen een aantal informatiebijeenkomsten over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden.

Bijeenkomst: Samenwerking Burgerzaken en Sociaal Domein (Zwolle)

Wie geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kan bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dat is belangrijk omdat inschrijving in de Basisregistratie Personen voor bijvoorbeeld een zorgverzekering noodzakelijk is. Daarom is er in maart een aantal regionale bijeenkomsten over dit onderwerp.

Voorlichting over Wet DBA

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten-wet DBA van de VNG goedgekeurd. In deze workshop wordt ingegaan de eisen die gesteld worden aan de Modelovereenkomst. In deze workshop gaan we in op de eisen die gesteld worden aan de Modelovereenkomst.

Congres: Persoonsgebonden Budget

Congres over de toekomst van het pgb. Tal van actuele onderwerpen rond het pgb, innovatieve voorbeelden en voorstellen uit binnen- en buitenland passeren de revue. Er zijn (korte) voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen.

Borrel: Werken met Europa

Het jaar 2017 staat voor (decentrale) overheden in het teken van privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); in mei 2018 moeten overheden hun privacybeleid dan ook goed op orde hebben. Vandaar dat de netwerkborrel Werken met Europa dit keer in het teken staat van privacy en AVG.

Regiobijeenkomst: Trekkingsrecht pgb (Rotterdam)

De zesde reeks regiobijeenkomsten Trekkingsrecht pgb vindt in maart en april 2017 plaats op diverse plaatsen in het land. De opzet is dit keer iets anders met een langer plenair deel, onder meer met de top 6 ICT-aanpassingen SVB. Daarna zijn er twee rondes met verdiepingssessies.

Cursus: Alles over het gemeentefonds in één dag (maart)

Het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Dat roept vragen op, zoals: Hoe krijgen wij het geld voor de (toegenomen) taken? De VNG Academie biedt tijdens de cursus Alles over het Gemeentefonds in één dag actuele ontwikkelingen en praktische kennis over het gemeentefonds.

Bijeenkomst: Estafette Onderwijs-Jeugdhulp

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding in de praktijk vorm? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op 31 maart.

Pagina's