Is uw gemeente op zoek naar mogelijkheden om ruimte te bieden aan bijzondere woonvormen? Of komen uw inwoners met initiatieven zoals tiny houses, erfdelen, wooncoöperaties en hofjeswoningen? Welke meerwaarde hebben deze woonvormen voor uw gemeente en hoe kunt u ze mogelijk maken binnen bestaande regelgeving?

In deze bijeenkomst bespreken we hoe collectieve woonvormen en tiny houses kunnen bijdragen aan betaalbare woningen in uw gemeente. We delen ervaringen met en kennis over het toestaan van andere woonvormen. We gaan in gesprek over belemmeringen en kansen. Ook horen we vanuit de VNG graag welke behoefte er is in relatie tot bijzondere woonvormen.

Programma

  • Welkom en introductie
  • Informatie over collectieve woonvormen en tiny houses
  • Knelpunten en kansen
  • Een voorbeeld uit de praktijk
  • Verdieping en gesprek in deelsessies
  • Afsluiting
Locatie en tijd
  • Online via Teams
  • Van 15.00 tot 17.00 uur
Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en is met name interessant voor projectleiders gebiedsontwikkeling, adviseurs wonen en grondzaken, bestemmingsplanjuristen en medewerkers VTH

Organisator
VNG, Platform 31, Ruimte voor Collectief Wonen en Tiny House Nederland