Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

juni 2018

22 jun

Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.

22 jun

Van Brussel tot Barcelona en van Sidney tot Singapore. Hoe maken we steden compact? Duurzaam? Bereikbaar? Groen en blauw? Divers? Inclusief? De gemeente Amsterdam organiseert hierover een internationaal congres genaamd Up Close & Liveable, a global review on urban strategies in Amsterdam.

22 jun

In juni organiseert de VNG bijeenkomsten voor nieuwe wethouders Jeugd. Het doel van deze bijeenkomsten is bestuurders te informeren over regionale en bovenregionale opgaven die er liggen. Hiermee kunnen wethouders een vliegende start maken.

26 jun

Per 1 januari 2019 wordt de organisatie en de inkoop van de jeugdhulp voor asielzoekers van het COA wordt overgedragen aan gemeenten. In deze bijeenkomst worden al uw vragen rondom de overdacht beantwoord. 

26 jun

Het thema van dit jaar is: Over Grenzen. Juist nu is het nodig om grensoverschrijdend samen te werken om de complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

27 jun

Recent zijn nieuwe voorstellen voor onderwijshuisvesting gepresenteerd met daarin: een wettelijke basis voor een meerjarige planning, de voorziening renovatie en het aanpassen van het investeringsverbod. Graag gaan we over deze voorstellen met u in gesprek. 

27 jun

Recent zijn nieuwe voorstellen voor onderwijshuisvesting gepresenteerd met daarin: een wettelijke basis voor een meerjarige planning, de voorziening renovatie en het aanpassen van het investeringsverbod. Graag gaan we over deze voorstellen met u in gesprek. 

27 jun

Het thema van dit jaar is: Over Grenzen. Juist nu is het nodig om grensoverschrijdend samen te werken om de complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

27 jun

In mei en juni nodigen wij u uit met Jeugdzorg NL, GGZ NL, VGN en VOBC (Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd) en samen met de regio-ambassadeurs van het Ondersteuningsteam Zorglandschap jeugd in gesprek te gaan over het zorglandschap voor jeugd en gezinnen nu en in de toekomst.

28 jun

Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.

28 jun

Hoe kunnen we laaggeletterden beter helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? Hoe krijgen kinderen en jongeren meer leesplezier? Kom naar de Dialoogdagen.

28 jun

We willen allemaal graag weten hoe het gaat met de transformatie in het sociaal domein. Er zijn cijfers en er zijn verhalen die daar wat over zeggen. Werken met verhalen om te volgen, te spiegelen en te leren is nog relatief nieuw en in ontwikkeling binnen het sociaal domein.

28 jun

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingenbinnen gemeentefinanciën. Deze dagen zijn bestemd om te informeren en inventariseren wat er leeft bij overheden. Het thema is 'Samen meer bereiken'.

28 jun

We willen allemaal graag weten hoe het gaat met de transformatie in het sociaal domein. Er zijn cijfers en er zijn verhalen. Werken met verhalen om te volgen, te spiegelen en te leren, is nog relatief nieuw en in ontwikkeling binnen het sociaal domein.

29 jun

In juni organiseert de VNG bijeenkomsten voor nieuwe wethouders Jeugd. Het doel van deze bijeenkomsten is bestuurders te informeren over regionale en bovenregionale opgaven die er liggen. Hiermee kunnen wethouders een vliegende start maken.

29 jun

Welke lokale opgaven vragen om bestuurlijke of democratische verandering? Daarover gaan zes ontwerpsessies in verschilllende regio's. Kom meepraten bij dit initiatief van Lokale Democratie.