Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

februari 2018

19 feb

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZ en Klimaat,) ondertekent tijdens dit congres een nieuwe reeks RetailDeals. Het programma bestaat verder uit een plenair gedeelte en sessies rond de thema's lokale transformatie, regionale sturing, huurmarkt, de HCA en kennis & innovatie.

20 feb

Het webinar PGB trekkingsrecht kunt u online volgen vanaf uw eigen werkplek. Tijdens het webinar kunt u vragen stellen via de 'Questions button'. De getoonde presentatie wordt toegelicht door inhoudelijk experts.

20 feb

Is de plotselinge aandacht voor blockchain terecht? Is er sprake van een hype of biedt het daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening aan burgers fundamenteel te verbeteren? Tijdens deze workshop maakt u op een luchtige, interactieve en niet-technische manier kennis met blockchain.

20 feb

Op 21 maart 2018 is het weer zover… de gemeenteraadsverkiezingen. In uw gemeente krijgt u dan te maken met nieuwe benoemingen van raadsleden en wethouders en het vertrek van sommige ambtsdragers/politici.

20 feb

Wat zijn de voordelen of nadelen van alternatieve vormen van formeren met bijvoorbeeld een samenlevingsakkoord, een maatschappelijk akkoord of democratisch akkoord, boven een traditioneel coalitieakkoord?

21 feb

De raadsverkiezingen zijn reden voor de VNG-afdeling Utrecht en het programma Lokale Democratie in Beweging (VNG/BZK) om diverse aspecten van het raadslidmaatschap te belichten. John Bijl gaat in deze bijeenkomst in op de vraag 'Doet democratie er nog toe?'

22 feb

Na de raadsverkiezingen maken burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs afspraken voor een nieuwe raadsperiode. Kan een akkoord op een nieuwe manier tot stand komen? En hoe gaat u daarbij te werk? Kom naar de lezing van Miranda de Vries op 22 februari.

22 feb

Burgers willen steeds meer zelf problemen in hun woonomgeving oplossen, gemeenten moeten meer meebewegen en faciliteren. Wat vraagt deze transformatie van ambtenaren en managers. Een inspiratiedag over de nieuwe rol van de beleidsadviseur binnen de veranderende lokale overheid.

22 feb

De woningvraag stijgt fors en vraagt om transformatie van stedelijke gebieden. Maar hoe versnellen we de transformatie? Tijdens het jaarcongres kunt u aan de slag met concrete casussen. Praktische voorbeelden en handvatten bieden u de mogelijkheid beter om te gaan met het transformatievraagstuk.

26 feb

De samenleving en lokale overheid is aan het veranderen. Nieuwe rollen en taken dienen zich aan. Van transitie naar transformatie en kanteling. De cursus Game Change op de werkvloer richt zich zowel op kennisoverdracht als het geven van praktische handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

27 feb

Op de Buitengewone ALV op 1 december deed Eindhoven de oproep aan alle gemeenten om zich aan te sluiten bij de groep gemeenten die de spelregels voor de digitale stad aan het formuleren zijn. We organiseren nu een werksessie om het samen over de spelregels te hebben.