Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

oktober 2017

19 okt

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) brengt u dit najaar op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy binnen het gemeentelijk domein. In twee verschillende workshops gaan deelnemers aan de slag met ICT-opdrachtgeverschap of privacy.

19 okt

Als vervolg op de drukbezochte en gewaardeerde serie van Ateliersessies in 2016, organiseert KING in 2017 nieuwe Ateliersessies rond de Uitwerking InformatieVoorziening Omgevingswet (UIVO). De Ateliersessies gaan over de consequenties van Informatievoorziening en ICT rond Omgevingswet en het DSO.

19 okt

Het risicoprofiel van gemeenten is behoorlijk dynamisch door de Omgevingswet, privacy, verbonden partijen en de verkiezingen. Maar wat is risicomanagement? Hoe ziet het proces er uit? De 'basiscursus strategisch risicomanagement' geeft u binnen een dag antwoord op deze vragen.

20 okt

Enkele gemeenteraden hebben na de decentralisaties van 2015 een sociaal ombudsman/-vrouw aangesteld om een actieve rol te spelen. Tijdens dit congres hoort u wat de meerwaarde van de sociaal ombudsman/-vrouw voor de gemeenteraad en de organisatie is of kan zijn.

21 okt

De ALV van de VNG stemde op 14 juni jl. in met de voorstellen over de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De nieuwe manier van werken, Samen Organiseren, vergroot aanmerkelijk de directe betrokkenheid van de leden bij de keuzes de VNG maakt over gezamenlijk uit te voeren activiteiten.

23 okt

Op deze dag willen wij met u komen tot een boodschap aan het nieuwe kabinet. Het doel van deze bijeenkomst is tweedelig: kleine gemeenten leren van elkaar, en zij geven aan hun vereniging en in dit geval ook aan het nieuwe kabinet mee wat zij verwachten.

23 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

24 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

25 okt

Opmaat tijdens de Dutch Design Week naar de Smart City Expo in Barcelona. Met bijdragen uit Aarhus, Barcelona, Bristol, Paris, Portugal and Eindhoven.

25 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

26 okt

Initiate (het innovatieplatform van de VNG) en Dutch Design Foundation trekken samen op om twee geheel verschillende werelden aan elkaar te koppelen: gemeenten en ontwerpers. Langs die onorthodoxe weg zoekt men naar antwoorden op vraagstukken waar (lokale) overheden mee worstelen.

30 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

30 okt

Nu de startfase van wijkteams is afgerond, komt er meer ruimte om te werken aan het effectief omgaan met diversiteitsvraagstukken.

30 okt

Driekwart van alle Nederlanders woont in een stad. Op de Dag van de Stad komen alle grote thema’s aan de orde waarmee steden te maken hebben. Een dag lang komen mensen bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. Kom ook! VNG-voorzitter Jan van Zanen is uw gastheer.

31 okt

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten maakt duidelijk wat senioren in uw gemeente echt belangrijk vinden. U volgt een presentatie over de Monitor van Pieter Paul Verheggen, directeur van Motivaction, hij wordt aan de tand gevoeld door seniorenexpert Ronald Provoost.

31 okt

Maak van de PGB geen olifant! Dat is de titel van een reeks regiobijeenkomsten en werkateliers. In het tweedaags werkatelier staat kennis en uitvoering centraal. In het werkatelier gaat u aan de slag met eigen gesignaleerde knelpunten op basis van dilemma’s in de praktijk.

31 okt

Wat speelt er allemaal op het gebied van handhaving in het sociaal domein? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Met welke partijen kunt u samenwerken? En hoe kunt u uw eigen professionaliteit verder versterken? 

31 okt

Als afsluiting van het congres Handhaving en Naleving houden we een dinerdebat voor bestuurders en betrokken (nieuwe) bewindspersonen. Na een plenaire inleiding gaat u tijdens een 3-gangendiner in gesprek met uw collega’s en de bewindspersonen.