Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

juni 2017

27 jun

In juni worden zes regionale werkconferenties georganiseerd over actuele ontwikkelingen rond het thema asielzoekers en statushouders.

27 jun

De jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën zijn bedoeld voor overheden en het Rijk om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Het thema dit jaar is 'verder kijken'. Dat thema heeft te maken met de verkiezingen maar ook met andere ontwikkelingen.

27 jun

Commercie, technologie en individualisering houden de publieke ruimte in hun greep. Omgekeerd functioneren private plekken als publiek domein, bijvoorbeeld voor concerten tussen de schuifdeuren. Wie is er dan verantwoordelijk? De overheid, marktpartijen, burgers? Hierover gaat de Boekmanlezing 2017.

27 jun

Door digitalisering verandert er veel. Hoe blijft u in verbinding met uw burgers? Ontdek de antwoorden hierop tijdens dit event van PostNL. Verschillende sprekers nemen u mee in thema’s waar gemeenten dagelijks mee te maken hebben.

27 jun

Heeft u ook weleens te maken met een zorgaanbieder die niet de zorg heeft geleverd die hij declareert? Of één die mensen ‘beloont’ voor het aanvragen van een pgb zonder daar zorg tegenover te stellen? En wat doet u als u hierover een (fraude)signaal ontvangt?

28 jun

Het voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven is dit jaar in Apeldoorn. De gastgemeente toont de gebiedsontwikkelingen in de mooie bosrijke omgeving. 

28 jun

Bent u bezig met het ontwikkelen van projecten om het verkeer en vervoer in uw gemeente te verduurzamen, of overweegt u dit? Tijdens deze dag kunt u het ministerie van IenM en Rijkswaterstaat laten weten wat u nodig denkt te hebben voor een succesvolle aanpak.

28 jun

De aandacht voor het verduurzamen van gebouwen en infrastructuur groeit door het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal Energie Akkoord in Nederland. Het verduurzamen van materieel en processen is net zo belangrijk, bijvoorbeeld gebruik van elektrisch aangedreven materieel. Vandaar dit symposium.

28 jun

Slimmer worden dan de robot op zijn eigen terrein is geen optie meer. Met zelflerende systemen en kunstmatige intelligentie vervaagt de grens tussen mens en robot. Wat zijn de maatschappelijke veranderingen die dit teweeg brengt? Econoom Robert Went van de WRR gaat met u in gesprek hierover.

28 jun

Hoe vertaal je duurzaamheidsambities naar gemeentelijk vastgoed? Hoe boek je blijvende resultaten in energiebesparing? Om gemeenten te ondersteunen én te motiveren aan de slag gaan en te blijven met verduurzamen van gemeentelijk vastgoed is er het webinar Subsidies Energiebesparing gemeentelijk vastgoed.

28 jun

Tijdens het ontwikkelplein wordt dieper ingegaan op bouwsteen 9 Informatievoorziening. Wat zijn de randvoorwaarden. Welke belangen spelen er bij informatiedeling, gezien vanuit professioneel en cliënt/familie perspectief. Hoe zit het met beroepsgeheim. En het handvat gegevensdeling in de praktijk.

29 jun

Heeft u ook weleens te maken met een zorgaanbieder die niet de zorg heeft geleverd die hij declareert? Of één die mensen ‘beloont’ voor het aanvragen van een pgb zonder daar zorg tegenover te stellen? En wat doet u als u hierover een (fraude)signaal ontvangt?

29 jun

Het programma Weer Thuis! houdt deze bijeenkomst om met u te praten over oplossingen rond de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de locaties van beschermd wonen naar een passende zelfstandige woning met de juiste ondersteuning.

29 jun

In juni worden zes regionale werkconferenties georganiseerd over actuele ontwikkelingen rond het thema asielzoekers en statushouders.

29 jun

In juni worden zes regionale werkconferenties georganiseerd over actuele ontwikkelingen rond het thema asielzoekers en statushouders.

29 jun

De jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën zijn bedoeld voor overheden en het Rijk om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Het thema dit jaar is 'verder kijken'. Dat thema heeft te maken met de verkiezingen maar ook met andere ontwikkelingen.

29 jun

Afgelopen maanden zijn er over het thema AMV bijeenkomsten georganiseerd in de regio Twente en in de Achterhoek. Vanaf half april organiseren OTAV en Platform Opnieuw Thuis nog een aantal regionale AMV-bijeenkomsten. De overgang van 18- naar 18+ staat centraal in de bijeenkomsten.

29 jun

Corporaties, gemeenten en opvanginstellingen slaan de handen ineen om mensen uit de maatschappelijke opvang (MO) of beschermd wonen (BW) te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. In het programma 'Weer Thuis!' verenigen zij zich in 7 regio’s om dat te realiseren.

30 jun

De kennisagenda kinder- en jeugdpsychiatrie is de uitkomst van regionale bijeenkomsten tussen universitaire/academische centra en gemeenten. Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie heeft met steun van de VNG een onderzoeks- en ontwikkelingsagenda opgesteld voor kinderen met psychische problemen.