Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

december 2017

14 dec

Het programma Sport en Bewegen in de Buurt (Buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen en Sportimpuls) houdt jaarlijks een Kennisdag. Hier ontmoeten vakgenoten elkaar, vergroten ze elkaars kennis en de deelnemers wisselen ervaringen uit over het bereiken en activeren van kwetsbare doelgroepen.

14 dec

Maatschappelijk verantwoord inkopen of opdrachtgeverschap is een onderwerp dat veel werk bij de overheid raakt. Hoe eerder duurzame of maatschappelijke doelen in een project staan, hoe succesvoller de uiteindelijke inkoop. Het MVI-congres biedt inspiratie en verdieping voor iedereen.

14 dec

Het webinar CAK - Wmo-consulenten volgt u online vanaf uw eigen werkplek. De getoonde presentatie wordt toegelicht door inhoudelijk experts Anouk Laudy en Xander de Graaf.

Tijdens het webinar kunt u via de Questions button vragen stellen.

14 dec

De Brandweerkamer van de VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en de BVB zijn de afgelopen periode overgegaan tot definitieve ondertekening van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht.

18 dec

Ateliersessies rond de Uitwerking InformatieVoorziening Omgevingswet (UIVO). De sessie gaat over de consequenties van Informatievoorziening en ICT rond Omgevingswet en het DSO. Deze ateliersessie wordt gecombineerd met de kwartaaldemonstratie van de resultaten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

18 dec

In 2017 waren er een aantal trajecten vanuit het UitvoeringsProgramma Bodem en Ondergrond, i.s.m. VNG en Deltares, bij verschillende gemeenten en regio’s in Nederland.

19 dec

Waar zou de burgemeester en de gemeentesecretaris wakker van liggen en hoe kan een CISO hierin pro-actief en preventief optreden? Hoe stelt u uw bestuurder in staat om een afgewogen besluit te nemen? Wanneer trekt u aan de bel als u een risico signaleert en is de timing juist?

19 dec

Op 21 maart 2018 is het weer zover…de gemeenteraadsverkiezingen. In uw gemeente krijgt u dan te maken met nieuwe benoemingen van raadsleden en wethouders en het vertrek van sommige ambtsdragers/politici.