Niet iedereen in Nederland kan (voldoende) digitaal meedoen. Bijvoorbeeld omdat inwoners geen toegang tot apparaten, een beperking, of een tekort aan digitale vaardigheden hebben. De VNG nodigt u uit voor een bijeenkomst over digitale inclusie en toegankelijkheid.

Deze bijeenkomst stond eerder als 'Bestuurlijke bijeenkomst: Lokale ketenaanpak en digitale toegankelijkheid (save the date)' in de agenda.

Gemeenten ondersteunen

Iedereen moet mee kunnen doen in het digitale tijdperk. Om dat waar te maken hebben de gemeenten de handschoen opgepakt. Dit doen gemeenten niet alleen maar in samenwerking met publieke, private en maatschappelijke partners en informatiepunten digitale overheid (IDO’s) om ervoor te zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Programma

Op deze bijeenkomst hoort u meer over de Lokale ketenaanpak digitale inclusie, een aanpak ontwikkeld tezamen met de Alliantie Digitaal Samenleven (ADS). Pilotgemeenten vertellen over hun aanpak en ervaringen. Met bestuurders van gemeenten, en vertegenwoordigers van ADS en het Rijk bespreken we de maatschappelijke opgave en de aanpak. Het volledige programma wordt binnenkort vermeld op de website.

Bestuurderssessie

Specifiek voor bestuurders is er een inspiratiesessie van 13.00 uur tot en met 15.00 uur, met bijdragen van Laurentien van Oranje (mede-oprichter number 5 foundation), Henk Verbunt (Lid VNG commissie informatiesamenleving) en Martine Baadenhuijsen (ervaringsproffesional). U kunt met VNG-projecten zoals Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van gedachten wisselen over de wijze waarop digitale inclusie door bestuurders aangepakt kan worden.

Wat mag u verwachten

  • Ervaar hoe de praktijk van samenwerken eruitziet met het lokale netwerk en hoe u ervaringsdeskundigen hierin betrekt.
  • Praat met collega’s van andere gemeenten, publieke, private en maatschappelijke organisaties; en kijk hoe u elkaar kunt helpen of versterken.
  • Leer hoe de methodiek van de lokale ketenaanpak in de praktijk werkt en hoe u van plan naar uitvoering gaat.
  • Ga met experts in deelsessies in gesprek over successen uit de gemeentelijke praktijk, bijvoorbeeld over digitale coaches of toegankelijke overheidsdienstverlening.
  • Ontdek hoe u bestuurlijke betrokkenheid, draagvlak en bewustwording creëert.

Video: oproep Marcel Oosterveer (burgemeester gemeente Waalre en bestuurlijk ambassadeur digitale toegankelijkheid VNG) 

Locatie en tijd

  • Verkadefabriek Den Bosch, Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch
  • Donderdag 16 mei, 9.00 tot 17.00 uur

Doelgroep

Bestuurders van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, provincies en uitvoeringsorganisaties van het rijk, beleidsmedewerkers, projectleiders en communicatieadviseurs van overheidsorganisaties, coördinatoren van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's), maatschappelijke, private en semipublieke partijen die zich bezighouden met digitale inclusie.

Kosten

Geen

Organisator

VNG